21 July 2013

當面質詢 Vivian Law 影相成日阻住睇風景

其實話就話質詢啦,明顯係試圖掩飾自己追星嘅惡行。留意片尾,Vivian助手即場認出本系列!!
如果閣下都發現有model阻住睇風景既情況,都不妨幫手Post出黎檢舉佢地。緊記加番 #model阻住睇風景系列 Hashtag。
17 July 2013

自家剪輯 兩條《衝上雲霄II》片頭爆笑配樂

爆笑萬能Key黎料!

衝上雲霄II X 林子祥男兒當自強


衝上雲霄II X 進擊的巨人